• Máy siêu âm Philips HD5 Máy siêu âm Philips HD5

    Máy siêu âm đen trắng cao cấp
    Hệ thống đồng bộ trên xe đẩy
    Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485
    Thế hệ kỹ thuật mới, sản xuất năm 2015