• Bàn mổ thủy lực Bàn mổ thủy lực

    BÀN MỔ ĐIỆN THỦY LỰC

    Model: OT-2000

    □ HÃNG SẢN XUẤT: ST.FRANCIS

    □ NƯỚC SẢN XUẤT: ĐÀI LOAN