• Tủ lạnh bảo quản máu 620 Lít Tủ lạnh bảo quản máu 620 Lít

    TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU

    Model: BR-600

    Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ)

    Giới thiệu chung:

    Nhiệt độ đồng nhất cao và phục hồi nhanh chóng bởi khí ...